Attendo gör en så kallad omfinansiering av lånen, vilket gör det möjligt för huvudägaren IK Investment Partners och de andra ägarna att få en rejäl utdelning från Attendo. Genom att öka skulderna från cirka 4 miljarder till 5 miljarder kronor blir det möjligt att plocka ut närmare en miljard kronor ur bolaget.

Företrädare för IK Investment sade så sent som i våras att Attendo är till salu. Men eftersom det råder oklarheter kring vad som kommer att gälla för vinstdrivande företag i välfärden efter nästa val har intresset från eventuella köpare varit svalt. Det ska ha bidragit till att ägarna nu vill plocka ut pengar ur bolaget på detta sätt i stället.

Magnus Henrekson, vd på Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och professor i nationalekonomi, ser det som ett sätt att få ut köpeskillingen i förväg. När Attendo nu belånas högre kommer det också att minska dess värde vid en framtida försäljning.

Enligt honom hade den svenska äldrevården aldrig byggts ut på det sätt som skett sen mitten på 90-talet utan exempelvis Attendo, Aleris och Capio. Det investeringskapital som storkoncernerna stoppat in i äldrevården hade aldrig hamnat där annars menar han.

TT: Men om inte de funnits hade väl kommunerna istället tvingats bygga ut?

På branschorganisationen Vårdföretagarna ser man en risk för att kapitaluttaget ur Attendo kan spä på opinionen mot privata aktörer i välfärdssektorn.

TT: Ägarna ökar alltså belåningen för att ta ut en miljard i utdelning, hur ser ni på det rent principiellt?