I nuläget har branschledande Bankomat omkring 1 700 uttagsautomater i Sverige. Ett femtiotal av dessa har nu gjorts om för enbart utländska sedlar. Orsakerna till förändringen är flera.

– Användningen av kontanter har minskat, och i dag ser vi att vi har en överkapacitet på det. På valutamarknaden har vi även sett att det finns en dominerande aktör med 75 procent av den marknaden, och det är inte riktigt bra ur en konkurrenssituation. Därför ser vi nu att vi också har en möjlighet att kunna erbjuda ett bra valutautbud för svenska konsumenter, säger Johan Nilsson som är kund- och marknadschef på Bankomat.

Bankomat har i dag 26 uttagsautomater i centrala Uppsala. De som berörs av förändringen är en automat vid Dragarbrunnsgatan 49 och en av tre i Gränbystaden. Dessa erbjuder nu enbart utländska sedlar i form av euro, pund och dollar.

– Det finns fyra kassetter i varje bankomat, där finns vår begränsning med att maximalt kunna erbjuda fyra valutor, säger Johan Nilsson.

Har ni fått några reaktioner?

– Vi har inte marknadsfört det här så mycket ännu, utan vi har smugit ut med det här. Vi har haft utländsk valuta tidigare, men då har det varit respektive bank som har satt växelkursen. Nu är det vi själva som gör det, där kunden kan följa växelkurserna på vår hemsida löpande.

Även företagen Ica och Kontanten har sedan tidigare uttagsautomater i Uppsala i en mindre omfattning.