Nästan hälften, 46 procent, av svenskarna ser boendet som en del av sitt pensionssparande. Men bara 25 procent som står inför pensioneringen kan faktiskt tänka sig att belåna bostaden för att få mer att röra sig med. Bland nyblivna pensionärer är det inte mer än 3 procent som utökat sitt lån och en lika liten andel, 3 procent, har faktiskt sålt bostaden.