Modellen, som nu tagit ett steg till framåt, handlar om ett systematiskt sätt att matcha näringslivet med akademin. Modellen provades nyligen i Base 10:s kontorslokaler dit 14 företag från regionen hade bjudits in. Här fick företagsledare och studenter lyssna på varandra. De 20 studenter som bjudits in fick 90 sekunder var på sig att främst berätta om vad de söker hos en arbetsgivare. Efter pitchparaden bjöds alla in till sex bord för tio minuters nätverkande. Efter 60 minuter hade alla närvarande fått möjlighet att prata med varandra.

– Det här tillfället genomfördes som en pilot (ett testtillfälle) i enligt med den matchningsmetodik som vi utvecklat. Upplevelsen var mycket positiv och vi har fått mycket bra återkoppling från deltagarna. Syftet är att öka tillväxten i vår region. Det är många som har svårt att hitta kompetens samtidigt som studenter har svårt att hitta ingångar, säger initiativtagarna Mona Cunningham och Ywonne Bölja bland annat.

Läs mer här: Deras uppdrag att få fler studenter att stanna