Regeringens sänkning av avgifterna för unga anställda har inneburit flera tiotals miljarder i lägre skatteintäkter sedan 2007 men få nya jobb, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Avgifterna för anställda mellan 19 och 25 år sänktes 2007 med en tredjedel. Enligt rapporten gav det 6 000-10 000 nya jobb, till priset av tio miljarder lägre intäkt från avgifterna per år. För utlandsfödda unga märktes ingen positiv effekt och nga över 25 kan ha fått svårare att få jobb när de ställts mot yngre.