Försäljningen av fordonsgas ökade med 35 procent under årets första sex månader, jämfört med samma tid i fjol. Mest ökade användningen av biogas, enligt branschorganisationen Energigas Sverige.

Antalet försäljningsställen blev också fler under första halvåret, nu finns 129 gastankstationer.

Enligt Energigas Sverige är dock efterfrågan på gas fortfarande större än tillgången på många orter.