Prispressen som i första hand slår mot de stora energibolagen som producerar mycket el, införs 1 april i år.
En testgrupp på 25 genomsnittsabonnenter tjänade ungefär en tusenlapp under perioden november–februari. Den milda väderleken påverkade utslaget, men det är ingen tvekan om att timavläsning ökar konsumentmakten, säger vd Kenneth Mårtensson.
Förklaringen stavas modern mätarutrusning och flexibla fakturasystem. SHE kan nu erbjuda alla abonnenter i regionen timavläsning. Den rörliga delen av elpriset ändras i marknaden varje timme. Då köper bolagen, nu kan kunden också göra det.
– Konsumenterna kan tjäna en hel del på att använda mest el på kvällar, nätter eller veckslut då priset sjunker jämfört med dagtid. Vi erbjuder också ett takpris så att kunden kan ta del av de riktigt låga priserna.

Med andra ord, den som inte förbrukar någon el skall heller inte betala något. Så är det inte i dag med snårskogen av avgifter i de nuvarande fastprisavtalen.
De stora elbolagen (och elproducenterna) har inte alls eller i liten utsträckning försett sina kunder med mätare för timavläsning. De har hittills ansett att det kostar för mycket.
Därför erbjuder alla elbolag i landet sina kunder ett rörligt avtal och ett fastprisavtal. I praktiken föreslår SHE att fastprisavtalet avskaffas.
– Men vi kommer inte att hindra kunder som vill ha ett fast pris att få det. Vi räknar med att det tar en viss tid innan vår idé slår igenom och man ser att det finns pengar att spara, mest för den som är aktiv kund, säger Kenneth Mårtensson.

De allt större variationerna i elkrafttillgången gör att elpriserna ändras mer. Väderlek, vattentillgång, kärnkraftproduktion och konjunktur spelar in mera än förr.
– Jag tror att bara ett rörligt elhandelspris är framtidens melodi
Det är också en fördel för SHE som ett litet energibolag, säger Mårtensson.
– Prisrisken för oss minskar. För kunder utanför Sala-Heby regionen erbjuder vi ett medelvärde på rörligt inköpspris.