De första kunderna var musiker i Stephen Schads vänskapskrets: ”färgstarka karaktärer”, som var bättre på musik än bokföring och som med varm hand lämnade över administrationen.

– De hade förtroende för mig eftersom jag alltid haft ordning och reda, säger Stephen Schad.

Verksamheten utvecklades snabbt till Frilans Finans, som idag har två tredjedelar av den svenska marknaden för egenanställningar och som räknar med en omsättning på 900 miljoner kronor för 2017. Fortfarande finns musiker bland kunderna, men allt fler yrkesgrupper tillkommer.

Artikelbild

Högst upp. På kontoret högst upp i gamla fängelset på Dag Hammarskjölds väg sitter ett trettiotal anställda.

– Det växer mycket bland vårdpersonal, till exempel läkare och barnmorskor.

Fakturorna – summan betalas i förskott till den egenanställde – varierar i storlek.

– Det är alltifrån en översättare som ska ha en femtiolapp för ett litet jobb, till miljonbelopp när tjugo personer monterat telefonstolpar i Singapore, berättar Stephen Schad.

De sex procent av vinsten som tjänsten sedan kostar har sina rötter i en snabbt hopkastad deal med musikerna på 90-talet. Det bara blev den nivån, och nu är den standard för hela branschen.

– Man kanske skulle sagt åtta procent när man kunde, så hade alla lagt sig där istället, säger Stephen Schad och skrattar.

Eller, tillägger han, så var siffran helt enkelt en rimlig avvägning redan då.

I augusti meddelade Frilans Finans att företaget vill få in de egenanställda som ägare genom nyemission och genom att sälja befintliga aktier för sammanlagt 20 miljoner kronor.

– Vi tycker det är naturligt att de egenanställda ska få vara med och äga sin organisation, säger Stephen Schad.

De anställda har alltså förtur, varpå andra investerare kommer in. Och intresset verkar finnas:

– Pepins, som hanterar handeln, har fått in rekordmånga intresseanmälningar, säger Stephen Schad.

Frilansare hör sällan till gruppen aktieägare – ofta för att de inte är så rika?

– Precis, det är därför vi skapat en modell där man kan vara med från 500 kronor.

Kapitalet från försäljningen ska användas för att växa i Europa, vilket inte är gjort i en handvändning med tanke på hur system för skatt och arbetsrätt kan skilja sig åt. I Frankrike (”de behöver all hjälp de kan få med att modernisera sin arbetsmarknad …”) har man redan etablerat sig, och arbetet fortsätter.

– Vi ska fullfölja EU:s vision om ett fritt flöde av tjänster över gränserna. Man lyckades bra med varor, sämre med tjänster, säger Stephen Schad.

Egenanställning finns egentligen inte som juridiskt begrepp. Den form som Frilans Finans använder sig av är istället allmän visstid, som infördes 2008. Bland andra TCO har varnat för egenanställningarnas frammarsch, och beskriver dem som en arbetsrättslig gråzon. Den bilden delas inte alls av Stephen Schad.

– I vår värld är det väldigt straight forward: Skatteverket informerar om egenanställningar och det finns bra och tydliga regler som fungerar.

Däremot, understryker han, finns det självklart saker att se upp med när tillfälliga uppdrag ersätter fasta anställningar.

– Att försvara bra arbetsvillkor är utmaningen. Men genom att vi är så många kan man bygga in mer trygghet.

Hur stort kan det här bli?

– Alla är i alla fall överens om att det kommer fortsätta växa. I undersökningar uppger ungefär en miljon svenskar att de kan tänka sig att jobba som egenanställda. I USA har hälften uppdragsbaserade arbeten i olika former.

Framför allt tycker Stephen Schad det är intressant att se vart vi är på väg: heltidsanställningar med mycket trygghet och lite frihet kanske snarast är att betrakta som en historisk parentes – efter vilken vi nu återgår till att var och en säljer sina egna tjänster, föreslår han.

– På så vis kan man säga att vi är på väg till det normala igen.