Vid ansiktslyftningen lägger man även vikt vid grönska, planteringar och stenläggningar. Bort ska den gamla svarta asfalten. Förutom det satsar parken även på ett förbättrat mat och dryckesutbud.

Stora scen ska få en mer framträdande roll. I strategin för sommaren 2011 ligger förlängda öppettider och att Furuviks stora scen åter gästas av toppartister.
Inom 5 år tror man att besöksantalet ska ha fördubblats och nått gränsen en halv miljon gäster per säsong.