Jan-Erik Hellman, regionchef på Vasakronan, berättar att Livsmedelsverkets nya kontorshus börjar byggas i Uppsala Science Park i början på april. Byggnaden kommer att placeras bakom Sven Dufva.

– Vi kommer att bygga 13 000 kvadratmeter bruttoyta. Den nya byggnaden kommer att inrymma kontor och labb och har plats för totalt 500 personer. Livsmedelsverkets personalstyrka på ett 330-tal personer flyttar in vid årsskiftet 2020/2021. Och det finns plats för ytterligare två-tre företag att hyra in sig i byggnaden.

Eva Andersson är HR-chef på Livsmedelsverket och är mycket positiv till nybygget.

Artikelbild

| Nytt kontor. Livsmedelsverkets nya kontorshus byggs på en befintlig parkering bakom Sven Dufva i Uppsala Science Park.

– Vi har suttit i våra nuvarande lokaler i 40 år. Vasakronan som är vår hyresvärd, har beslutat att riva de gamla husen. Vi har sökt efter nya kontor och efter upphandling ska nu Vasakronan bygga nya lokaler som är mer ändamålsenliga för vår verksamhet.

Vad hoppas ni få ut av flytten?

– Vårt arbetssätt och verksamhet har hunnit ändras mycket på 40 år. Vi kommer få nya labb som är betydligt mer ändamålsenliga. Vi kommer även ha ett aktivitetsbaserat arbetssätt utan fasta arbetsrum. Ett arbetssätt som är flexibelt, gynnar samarbete och lättare välkomnar nya medarbetare.

Hur förbereder ni er inför flytten?

– Vi har gjort studiebesök hos andra organisationer som redan arbetar aktivitetsbaserat. Och vi har börjat digitalisera vår verksamhet. Vi tömmer våra rum på pärmar och gamla papper allteftersom. I de nya lokalerna kommer vi spara våra arbeten digitalt i stället för i pappersform.

Jan-Erik Hellman berättar att utformningen på huset inte är fastställd än.

– Vi har fått bygglov för en fasad i röd ton. Vi har visionsbilder, men har inte spikat den exakta designen än. Kontorshuset kommer stå bredvid den nyinvigda "Hubben" när det är färdigbyggt och de båda byggnaderna kommer att likna varandra i stil.

I dag finns cirka 140 företag i Uppsala Science Park. Merparten är verksamma inom Life Science och branscherna bioteknik, materialvetenskap, medicin och IT.

– Uppsala Science Park är en attraktiv plats att bygga på. Det är roligt att se hur platsen växer fram över tid och hur universitetets och myndigheternas verksamheter ryms i ett närbeläget område. Inom en tre- till fyraårsperiod kommer ytterligare 1 000 personer att arbeta här, säger Vasakronans regionchef Jan-Erik Hellman.