3 080 personer deltog i undersökningen som i september genomfördes av Sifo på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

Hela 35 procent av befolkningen i Uppsala län skulle vilja driva ett eget företag. Bakgrunden är att de vill kunna styra mer över sin tid och sina arbetsuppgifter samt kunna förverkliga sina idéer.

– I hela Sverige är det en av fyra som vill driva företag, men bara var sjätte har några konkreta planer på det, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank.

Enligt undersökningen är ekonomisk osäkerhet det som upplevs som det största hindret. Många uppger också att de inte utvecklat klart sin affärsidé och därför inte startat något företag.

– Därmed riskerar samhället gå miste om arbetstillfällen och innovationskraft. Bilden av hur det är att driva företag behöver ändras, tycker Johan Kreicbergs.