Det nya läkemedlet består av en farmaceutisk gel som med en nyutvecklad liten pump och en inopererad slang tillför tunntarmen Parkinsonläkemedlet levodopa.

– Vårt system har goda förutsättningar att bli ett konkurrenskraftigt alternativ på den växande globala marknaden för infusion av levodopa i tunntarmen på patienter med avancerad Parkinsons sjukdom. Fördelar med vårt system är att pumpen är mindre och mer lätthanterlig, men också att dosen levodopa är lägre, säger Lobsor Pharmaceuticals grundare Ulf Rosén.

Den som tycker sig för länge sedan ha läst i UNT om pumpbehandling vid Parkinsons sjukdom minns rätt. Det har gått snart 30 år sedan forskare vid Uppsala universitet kom på att patienter som inte längre har god effekt av tablettbehandling med ämnet levodopa borde fungera bättre om de i stället via en pump hela tiden försågs med en "lagom" dos av läkemedlet.

Artikelbild

Enligt Lobsors grundare Ulf Rosén har den nya pumpen och läkemedelsgelen flera fördelar jämfört med gängse "pumpbehandling" vid Parkinsons sjukdom.

Idén togs så småningom vidare till Uppsalaföretaget Neopharma, som 2004 fick Läkemedelsverket godkännande av läkemedlet Duodopa för tillförsel via en pump och slang till tunntarmen. Den årliga försäljningen av Duodopa, som numera ägs av läkemedelsjätten Abbvie, beräknas uppgå till nära fyra miljarder kronor.

Lobsor Pharmaceuticals grundades 2013 av Neopharmas tidigare VD Ulf Rosén, med idén att utveckla ett alternativ till Duodopa. Företaget har inte haft några anställda utan har anlitat extern expertis för att ta fram den lilla pumpen och den farmaceutiska gelen, som utöver levodopa innehåller två läkemedelsämnen för att förstärka effekten av levodopa.

Till grund för Läkemedelsverkets godkännandet ligger framför allt en studie på elva patienter vid Akademiska sjukhuset som visade att den nya gelen och pumpen över dygnet ger likvärdig effekt som Duodopa, men med en lägre dos levodopa.

Några månader efter att ha fått marknadsföringstillstånd för Duodopa i början av 2004 köptes Neopharma upp av ett belgiskt bioteknikföretag för 640 miljoner kronor – en affär som gjorde Ulf Rosén och flera andra aktieägarna till mångmiljonärer. Är affärsplanen att godkännandet av det nya behandlingssystemet, som döpts till Lecigon, ska bli en favorit i repris för Lobsors aktieägare?

Artikelbild

| Den nya pumpen (till vänster) är både betydligt mindre och lättare än den som hittills använts för "pumpbehandling" vid Parkinsons sjukdom (till höger).

– Bolag säljs inte, de köps upp. Om ett erbjudande kommer får vi ta ställning till det då, men tills vidare är planen att i lagom takt expandera självständigt. Närmast ligger att få Lecigon godkänt i övriga nordiska länder, följda av några andra europeiska marknader och USA, säger Ulf Rosén.