Sammanlagt handlar det om cirka 250 platser på gymnasieskolor runt om i länet som ingen har valt. Det står klart sedan de preliminära antagningsbeskeden skickades ut till 4 000 niondeklassar för någon vecka sedan.

Det har fått Svenskt Näringsliv att reagera.

– Den dåliga matchningen mellan arbetskraftsutbud och efterfrågan visar hur viktigt det är med utbildningsval som fungerar på arbetsmarknaden, säger regionchefen Anna-Lena Holmström på organisationens hemsida.

Yrkesprogram som i nuläget har ett flertal lediga studieplatser är bland annat bygg- och anläggning, el och energi, fordon, industriteknik, naturvetenskap och teknik.

Enligt Svenskt Näringsliv är yrken som har akut yrkesbrist framförallt montörer, snickare och golvläggare. Enligt en rekryteringsenkät, som företagarorganisationen har gjort, har bolag inom tidigare nämnda områden svarat att de just nu har svårt att rekrytera personal för att klara sina behov.

– Många företag har i dag svårt att hitta nya medarbetare med rätt utbildning och erfarenheter. Samtidigt finns det arbetslöshet, inte minst bland unga, säger Anna-Lena Holmström.

Niondeklassarna i Uppsala län har fram till och med 15 maj på sig att slutgiltigt bestämma gymnasium till höststarten i Uppsala kommun.

– Nu bör gymnasieväljarna ta chansen och tänka igenom sina val igen, säger Anna-Lena Holmström till Svenskt Näringslivs hemsida.