Anledningen är att Uppsala vatten levererar även den biogas som nu kommer att säljas vid AGA:s tankstation som invigdes på Kungsgatan på tisdagen.
– Vi ser det inte som vår huvudnisch att leverera biogas direkt till privatbilister, säger avfallschefen Michael Persson.
Uppsala vattens tankstation riktar sig till kunder med särskilt utfärdade tankkort. Den nya stationen beskrivs som mer publik genom att bilisten ska kunna betala med vanligt betalkort.

På plats vid invigningen var kommunalrådet Gunnar Hedberg (M).
– Gas är ett mycket mer klimat- och miljövänligt drivmedel än bensin och diesel. I och med att det blir lättare att få tag i gasen så tror jag att intresset kommer att öka.
Uppsala vattens tankstation har i dagsläget utfärdat cirka 1 100 tankkort på sin station.