En rundringning som UNT gjort till några av Uppsalas arbetsgivare visar att få har någon tydlig policy kring kärleksrelationer på jobbet. Men samtliga är väl bekanta med problematiken.
Jobbet har en viktig social funktion, inte minst för att vi tillbringar så mycket tid där. Därför är det knappast oväntat att många förälskar sig just på arbetet. Och många snåriga situationer kan uppstå. Särskilt tydligt är det kanske i politiken.
Ett känt fall var när Ylva Johansson och Erik Åsbrink blev kära 1998 då de båda satt som ministrar i regeringen. Ylva Johansson fick lämna sin post. Även när det inte finns någon uppenbar risk för jäv kan kärlek på jobbet bli krångligt.
På IKEA undviker man att chefer har förhållanden med nära anställda. Händer det blir det aktuellt att förflytta någon part.
– Det är fint och naturligt med kärlek på en arbetsplats. Däremot är det viktigt att hitta en bra lösning i de fall som inte är så lämpliga, som när man har ett förhållande med den chef man själv rapporterar till, säger Ivana Flygare som är informationschef på Ikea.

Lagen om anställningsskydd kräver saklig grund för att skilja någon från en anställning. Dit hör inte kärleksrelationer. Men om effekterna av personliga relationer skapar problem på arbetsplatsen kan arbetsgivaren lösa det hela genom en ”sedvanlig avlösningsförhandling”. Detta innebär att man löser ut en person från sin tjänst.
I dessa fall brukar det handla om att strategiska intressen kommer i kläm eller att trovärdigheten hos verksamheten påverkas.
För att undvika jäv och favorisering på arbetsplatsen kan man ha speciella regler som exempelvis kan innebära att närstående till chefer inte anställs. Systembolaget hör till de få företag som faktiskt har en uttalad policy för att undvika favorisering. Chefer får inte anställa närstående. Om en kärleksrelation uppstår prövar man om någon av de inblandade kan flyttas till en annan butik eller avdelning.

Landstinget är en annan stor arbetsgivare i Uppsala. Där arbetar många par. Mats Martinell på Eriksbergs vårdcentral hör till dem som ser fördelar med att man finns på samma arbetsplats.
– Läkare och annan vårdpersonal är exempel på yrken som kan vara väldigt psykiskt påfrestande. Man får förstås inte diskutera specifika patienter med varandra, men det kan vara skönt att ha en partner som delar ens erfarenheter och förstår jobbsituationen, säger han.
Anders och Lotta Themnér hör också till dem som tycker att kärlek och jobb kan fungera bra. Bara man undviker att prata alldeles för mycket om jobbet hemma. De blev ett par 2005, när Anders var doktorand och Lotta projektledare på Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Då hade de känt varandra länge, men tvekat.
– Man ville ju inte ha någon liten flirt som inte blev bra, och sedan skulle man se varandra varje dag, säger Lotta Themnér.

Hon berättar att det kan vara svårt att veta hur man ska bete sig när förhållandet är nytt och kollegorna av förklarliga skäl är lite nyfikna. Men annars tycker de inte att man ska vara alltför försiktig utan våga chansa på kärleken-även om den uppstår på jobbet.
– Det är två världar som kolliderar. Man måste kombinera den professionella rollen med den som pojkvän, det kan vara knepigt. Men det har gått bättre än jag kunnat tro, säger Anders Themnér.