Det är tisdag förmiddag på Arbetsförmedlingen i Uppsala och dags för ett uppstartsmöte för nyinskrivna ungdomar. Ett 40-tal personer under 25 år har samlats för att delta i träffen som innehåller matnyttig information om hur de ska gå vidare i sitt arbetssökande. Numera handlar det inte enbart om vikten av ett bra CV, utan även om hur du ska marknadsföra sig själv i sociala medier.
– Vi brukar säga att de ska framställa sig som så anställningsbara som möjligt när man söker jobb via sociala medier. Det är som med sitt CV, att du ska lyfta fram sina starka sidor. På sätt blir det lättare för arbetsgivarna att hitta arbetssökande som passar, säger Alexander Korbi, arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen i Uppsala.

Det är hans kollega Anna Lundvall som håller i uppstarten. Hon berättar att sociala medier är utmärkt att använda som alternativ sökväg för att få jobb.
Detta eftersom många anställningar inte utannonseras på de traditionella platsbankerna, utan genom företagens Facebook och Twitter.
– Använd fantasin för att hitta de jobb som inte utannonseras. Det finns inga dåliga sätt att söka jobb på eller ta kontakt med arbetsgivare på, säger Anna Lundvall, arbetsförmedlare.

Arbetsförmedlingen i Uppsala anordnar regelbundet informationsträffar för nyinskrivna arbetssökande. Sedan några år tillbaka kommer ämnet sociala medier upp. Och på den egna hemsida finns information om hur vägen till intervju och anställning går via till exempel ett företags Facebooksida.
– Många ungdomar som kommer hit tycker att det är roligt att söka jobb på det viset. Det ger motivation till att använda sociala medier. På Linkedin kan man lägga upp sitt CV och hitta andra nätverk än sina egna, säger Alexander Korbi.

Artikelbild

Några av sakerna som arbetsförmedlarna tipsar de arbetssökande om vid informationsträffarna är hur de framställer sig själva. Dit hör till exempel något som alltid dyker upp, till exempel att inte ha en konstig e-postadress. Man bör också tänka på att sociala medier är öppet för andra och att det går snabbt att få en bild av en person via dessa.
– Det är enkelt att kolla upp någon på Facebook. Man får tänka på hur man uppfattas av arbetsgivaren, så att man blir så konkurrenskraftig som möjligt. Att dölja de värsta partybilderna kan vara en god idé, säger Alexander Korbi.