Jessica Bodin hade nyligen startat företaget Trafikkompetens och behövde hjälp att skaffa sig överblick. Efter över ett år med mentorn Kristina Lund har både hon och företaget utvecklats mer än hon kunde tänka sig.
– Det här är faktiskt tredje gången som jag och Jessica ses den här veckan, berättar Kristina Lund när vi slår oss ner i fåtöljerna på hennes kontor på Trädgårdsgatan.
– Fast en av gångerna var det faktiskt en ren slump, inflikar Jessica Bodin.

De pratar glatt och ivrigt med varandra och man får lätt intrycket att de känner varandra sedan lång tid tillbaka. I själva verket träffades de för första gången i maj förra året, efter att Jessica Bodin ansökt om att få vara med i Almi företagspartners mentorprogram.
– Jag hade nyligen startat företag och ville framför allt få hjälp med att skaffa mig perspektiv snabbare, säger Jessica Bodin som driver företaget Trafikkompetens som utbildar yrkesförare. Hon parades ihop med Kristina Lund som har varit mentor flera gånger tidigare och som bland annat jobbar med presentations- och röstteknik, coaching och mindfulness i det egna företaget Lund & Höistad Utbildning.
– Jag tror att det är viktigt att man först och främst tänkt över varför man vill ha en mentor, vad är egentligen syftet. Det hade jag gjort, så jag var ivrig att komma i gång och kastade mig på telefonen så fort jag fick Kristinas namn, säger Jessica Bodin och skrattar.

De sågs över en lunch och la upp en plan för hur det kommande året skulle se ut. Därefter har de setts en gång i månaden. Inför varje träff har Jessica Bodin förberett en frågeställning eller ett ämne hon vill ta upp.
– Det är viktigt att adepten har en agenda, det här vill jag prata om i dag annars går det inte framåt. Det är adepten som driver, säger Kristina Lund.
Hon menar att man som mentor kan inta olika roller. Vissa kan vara mer rådgivande medan hon själv tillhör den kategorin som strävar efter att inte ha så mycket åsikter.
– Jag säger inte att Jessica ska göra si eller så, utan försöker att ställa frågor till henne, så att hon själv kan komma fram till ett svar. Sedan har hon ofta kommit fram till insikter som jag blivit glad över.

Artikelbild

| Mentorn Kristina Lund och Jessica Bodin.

Kristina Lund tar ett exempel när Jessica Bodin kom med en lång lista över telefonsamtal hon skulle ringa, något hon upplevde som ett jobbigt moment.
– Då försökte jag luska ut när det känns som jobbigast att ringa och när det känns som lättast och om det går att göra på något annat sätt? Efter ett tag kom Jessica själv på att hon kunde dela upp samtalen vid olika tillfällen och att hon faktiskt inte behövde ringa just precis den stund allt känns som jobbigast.
– Det finns säkert de som vill ha en annan typ av mentor, kanske en som bara säger åt dem att bita ihop och ringa alla samtalen på en gång men för mig hade inte det funkat, tillägger Jessica Bodin.

Vilken skillnad har det gjort för dig att ha en mentor?
– Det har varit ovärderligt, jag hade inte kommit fram till så många beslut på så kort tid annars, processerna hade tagit längre tid.
Kristina Lund påpekar att även hon utvecklas av att vara mentor.
– Det är fantastiskt bra att få input från en annan person och som i det här fallet en annan generation. Jag lär mig också att låta någon annan driva på och vara lite mer laid back mot vad jag är i vanliga fall. Så det här är vinnande för alla parter.

Finns det någon gräns för hur länge man kan ha en och samma mentor?
– Själva mentorprogrammet är slut men vi har valt att fortsatta ses, även om det är under lite andra former, säger Jessica Bodin.
– När Jessicas företag växer och hon får fler anställda tror jag att hon kan behöva en annan mentor, som har den typen av erfarenhet. När vi kommer dit får hon leta upp någon annan person som verkar bra, säger Kristina Lund.