- Det här är ju jättebra, säger Jenny Alm spontant när hon får höra talas om länsstyrelsens projekt. Dels för miljön och så får man pengar tillbaka i plånboken.

UNT har tidigare skrivit om gården i Almunge som sommaren 2010 blev en av de första i Sverige med klimatcertifiering enligt Krav och Svenskt sigills kriterier. För att få certifikatet har Jenny och Magnus Alm som driver gården bland annat tvingats se över energiförbrukningen vad gäller arbetsmaskinerna. Något som bland annat har inneburit kurser i sparsam körning.
- Vi fick tanka upp traktorn på gården och köra 500 meter för att sedan mäta hur många liter som gått åt. Bara på den sträckan hade den slukat två liter. Då förstår man vad energi det går åt, man fick nästan en chock, säger Jenny Alm.

Länsstyrelsens energiprojekt är ett samarbete mellan skogs- och jordbrukssidan, samt entreprenadbranschen. Under de tre år som projektet pågår kommer det dels att genomföras en kartläggning av hur mycket diesel som används inom de olika grenarna, dels kommer det att ges utbildningar i sparsam körning och hur man bäst planerar för effektivare bränsleutnyttjande.

Målet är att minska användandet av drivmedel med tio procent.
- Syftet är att kombinera effektivitet med miljönytta. Relaterat till produktionen mäter vi hur mycket bränsle som maskinerna använder. Förhoppningen är att minska bränsleanvändandet och samtidigt öka produktiviteten, säger Karin Svanäng, projektansvarig vid länsstyrelsen i Uppsala.

Enligt Jenny Alm kan alla som till vardags arbetar med maskiner lära sig något av att gå en kurs i sparsam körning.
- Det handlar inte bara om att gasa och bromsa. Att köra bredare vändningar och ha i rätt växel låter kanske som självklarheter, men alla tänker inte på det.

Hon menar att det finns mycket att spara in på när det kommer till drivmedel. Och inte bara med smartare körning utan även genom att investera i rätt maskiner, till exempel effektivare maskiner som kan bruka mer areal under kortare tid. På det senaste året har gården i Almunge minskat dieselförbrukningen med tre kubikmeter, det vill säga 3 000 liter. Det är en minskning på ungefär tio procent.
- Man kan tycka att det rör sig om lite pengar, men för en bonde är det mycket, säger hon.