Under Världsklass Uppsalas senaste möte beviljades stöd till fem olika evenemangsarrangörer i staden. Dessa är Uppsala Innovation Day (som får 200 000 kronor) Allt ljus på Uppsala (200 000 kronor), Väsen 30 år (80 000 kronor), Upsala Grand-Prix i dans (65 000 kronor) och Pelle Svanslös 80 år (25 000 kronor).

Fyra av arrangemangen är nya och får stöd för första gången, bland andra Uppsala Innovation Day som arrangeras av Relation och Uppsala Innovation Centre (UIC).

Dagen ska arrangeras i september för att synliggöra relativt okända uppsalabaserade innovationsbolag.

– Att lyfta fram all den innovation som vi gör i Uppsala är viktigt för att attrahera nya medarbetare, partners och befästa Uppsalas starka position inom Life science, säger i ett pressmeddelande Helena Åsbrink på Galderma Uppsala, medlem i Världsklass Uppsala.

Syftet med Uppsala Innovation day är att synliggöra Uppsalabaserade innovationsbolag som trots sin potential att förändra världen är tämligen okända.

– Tack vare stöd från Världsklass Uppsala så kommer vi att kunna marknadsföra eventet för en betydande målgrupp, säger Magnus Axelid, från Relation i samma pressmeddelande.

Världsklass Uppsala är ett samarbete mellan Uppsala kommun, universiteten, regionen och näringslivet. Tillsammans satsar de cirka fyra miljoner kronor per år för att stötta arrangemang inom vetenskap, sport och kultur som stärker stadens attraktionskraft nationellt och internationellt. Sedan starten har de stöttat evenemang i Uppsala med över 35 miljoner kronor.