I dag, måndag, arrangerar de ett event tillsammans på Uppsala slott. Här är det meningen att företag ska matchas med personer som söker styrelseuppdrag.

Inbjudna denna första gång är sex företag från Uppsala län och ett 30-tal personer som är intresserade av att ta plats i styrelser.

– Allt fler ägare börjar inse värdet av att gå utanför sitt nätverk i jakten på nya ledamöter. Dels för att det kan tillföra ny kompetens och bättre mångfald, men framförallt för att det ofta innebär en bättre tillväxt för företaget, säger Jessica Stark, vd på Styrelseakademien Stockholm Uppsala, i ett pressmeddelande.

Styrelseakademien är en ideell förening med 7 000 medlemmar och som jobbar för utveckling och utbildning av styrelseledamöter och ägare.

Bakgrunden till arrangemanget är att de upptäckt att det finns en viss tveksamhet till att bjuda in externa ledamöter i bolagsstyrelserna.

Det är något som även Anna Nordström, rådgivare på den statligt ägda företagspartnern Almi, möter i sitt dagliga arbete i Uppsala.

"Dels kan det kan vara svårt att våga släppa in någon utifrån. Men det finns också de som inte vet hur de ska gå tillväga för att bedriva ett aktivt styrelsearbete, eller var de kan hitta personer att komplettera sin styrelse med. Det hoppas vi kunna hjälpa länets företag med genom den här typen av aktiviteter", säger Anna Nordström i pressmeddelandet.

Arrangemanget på Uppsala slott är en del av projektet Smart Tillväxt som finansieras av Region Uppsala, EU och Almi.