– Vi vill göra mer än att bara växa och tjäna pengar. Det här är ett konkret sätt att skapa värde i samhället, säger Viva medias vd Arash Gilan.

Under 2019 ska företaget arbeta med digital marknadsföring och annonsering för Sverige för UNHCR, den nationella samarbetspartnern för FN:s flyktingorgan. Delar av det arbetet kommer att göras gratis – Viva media kommer nämligen att skänka en miljon kronor i nedlagd arbetstid till organisationen.

Arash Gilan kom själv som politisk flykting till Sverige 1993, och påtalar att den bakgrunden skiljer sig från de som flyr undan olika krigshärdar i dag. Men han tror också att det bidrar till att han vill göra skillnad i det han anser är en polariserad samhällsdebatt.

– I ett sådant läge är det häftigt att vi kan använda vår kompetens för att visa människorna bakom flyktingstatistiken.

Arash Gilan anser att det i dag finns en möjlighet för företag att fylla ett vakuum som han menar att de politiska partierna har lämnat efter sig.

– Historiskt har företag varit tysta när det gäller att ta politisk ställning, men det tror jag kan förändras framöver.

Han tror generellt att det kommer att bli allt viktigare för företag att skapa sin identitet genom att ta ställning i olika frågor. Men han menar att det måste göras genuint – att göra det enbart för att det kan locka kunder tror han inte fungerar.

– Girighet säljer inte. Man måste tänka långsiktigt och vara en förebild på riktigt.