I den fashionabla schweiziska alpbyn Davos samlas varje år några av världens mäktigaste beslutsfattare inom politik och näringsliv till World economic forum. 2018 är inget undantag. En räcka av världens tyngsta politiker kommer att vara på plats nästa vecka, liksom FN:s generalsekreterare Antonio Guterres och Världsbankens president Jim Yong Kim.

I det här sällskapet vill även Sverige synas, och därför ordnas programpunkten the "The Swedish lunch" med över 300 inbjudna gäster där Maria Strømme, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet, ska hålla föredrag och delta i en debatt.

– Jag ska tala om hur nanoteknologin kommer att påverka nästan allt i framtiden, exempelvis inom sjukvården och inom industrin, säger hon.

Artikelbild

| USA:s president Donald Trump kommer att hålla ett anförande under World economic forum i Schweiz.

Nanoteknik handlar med Maria Strømmes beskriving om att skräddarsy material på atomnivå för att materialen skall få de egenskaper vi önskar på vår vardagliga nivå.

Och utvecklingen på området går rasande snabbt, det gäller för exempelvis industrin att hänga med i tempot och ligga i startgroparna för att ta till sig nya tekniker och landvinningar. Men här ligger företag i Skandinavien efter, tycker Maria Strømme.

– Man har inte rätt rutiner för att scouta och informera sig om vad som händer av relevans för den egna patentportföljen. Därmed missar man möjligheten att vidta nödvändiga strategiska åtgärder för att bädda för framtiden. Det är en frustration jag känner och det är en anledning till att jag gärna är med i sammanhang som World Economic Forum, säger hon.

Hon kommer också att beröra nanoteknikens konsekvenser, och hur vi ska förhålla oss till dem. För allt är inte enkelt.

Artikelbild

| Emmanuel Macron, president i Frankrike, och Theresa May, premiärminister i Storbritannien, tillhör också de många tunga politiker som ska gör Uppsala universitets delegation sällskap i Davos nästa vecka.

– En revolution kommer att vara att vi med nanoteknik i kombination med digitalisering och bioteknik kommer att kunna diagnosticera sjukdomar redan innan vi blir sjuka. Med det kommer massor av etiska spörsmål: vill vi veta sådant i förväg, och vad ska exempelvis försäkringsbolagen få veta om sjukdomsrisker?

Uppsala universitet är med sin bredd unikt positionerat för att vara med och bidra till lösningar på just den här typen av samhällsutmaningar, menar Maria Strømme, som inte är enda universitetsrepresentant på plats i Davos. En delegation med bland andra prorektor Anders Malmberg kommer att finnas på plats.

– Att Uppsala universitet är med och syns i sådana här sammanhang är förstås fantastiskt roligt, säger Maria Strømme.

Hur känns det att delta med alla de här dignitärerna?

– Jag ser det som en stor ära och en suverän möjlighet att förmedla mitt budskap, att vi kan skapa en bättre värld om vi gör rätt saker.

Vilka som finns bland de 300 inbjudna får Maria Strømme inte avslöja. Men det är personer med mycket stor dignitet som hon "aldrig skulle få chansen att träffa annars".

–  Jag är taggad.