Hans uppdrag blir att utveckla arbetet med att bjuda in länets bolag och ledamöter till seminarier, matchmakingevent och styrelseutbildningar.

Han ser bland annat fram emot att driva frågan om vikten av ett tidigt styrelsearbete hos de nystartade bolagen i länet.

– Det har skett en explosionsartad tillväxt här i Uppsala och Styrelseakademien behövs. Därmed känns det väldigt kul att nu få chansen att erbjuda länets ledamöter och ordföranden både vidareutveckling och nätverkande, säger Erik Jonzon i ett pressmeddelande.

Han har tillbringat större delen av sitt liv i Uppsala och har en bakgrund inom marknadsföring samt försäljning.

– Det är uppenbart när man kommer från näringslivet hur viktigt det är med ett professionellt styrelsearbete, säger Erik Jonzon.