1978 gjorde han gymparevolution på Sergels torg. Johan Holmsäter fick 1 000 studenter att köra motionspass mitt i Stockholm och kräva ordentliga träningslokaler till högskolan, i hälsans namn. Det fick genomslag. Holmsäter var gymnastiklärare, utbildad i Schweiz, och vid den här tiden ansvarig för Stockholms studenters idrottsförening. Uppenbarligen förstod han ett och annat om pr också. Jippot hamnade i Rapports nyhetssändningar, och Stockholms universitet fick sin motionsanläggning.

Johan Holmsäter gick vidare. Samma år startade han Friskis & Svettis, en ideell motionsförening som snabbt spred sig över landet. Det här skulle inte vara någon arena för tävlan och konkurrens. Nej, rörelseglädje, kontaktytor och eget ansvar för hälsan stod i fokus.

Liksom tankarna om vad hälsa är – ”hälsa i sann mening”, som han kallar det.

Artikelbild

| Entreprenör. Johan Holmsäter, hälsofilosof, och grundare av Friskis & Svettis, fyller 70 år.

– Jag har alltid sagt att glädje föder hälsa, men hälsa däremot föder inte alltid glädje. Och jag tror att man måste känna den där livsglädjen, som jag har nu när jag lever i harmoni med barn och sambo och fantastiskt goda vänner, och låter det ta ordentligt med tid.

Hans första steg mot sann hälsa bottnar i hans bakgrund som maskrosbarn. Hans mamma var bipolär och orkade inte riktigt vara förälder. Hans pappa hade svårt med både alkohol och ansvarstagande, och i faderns nya familj fick Johan inte riktigt plats. I långa perioder försvann föräldrarna helt ur bilden, och han växte periodvis upp på barnhem och pojkhem.

På ungdomsvårdsskolan var han den enda som läste vidare och tog realexamen, ett annorlundaskap som inte var till hans fördel och ledde till mobbning. Fysisk aktivitet blev ett sätt att hantera all ångest och oro.

– Jag stack ofta ut och sprang tills jag blev så utmattad att jag började spy. Då vände jag om och sprang hem. Det är ju ett självskadebeteende, men jag mådde hemskt bra av det för jag kom hem och var lugn. Rörelse innebär ju att man blir lugn och man mår rätt bra av det. Det var ett sätt att förtränga saker och ting.

Artikelbild

| Entreprenör. Johan Holmsäter, hälsofilosof och grundare av Friskis & Svettis, fyller 70 år.

Framför allt så lärde han känna sin kropp, dess möjligheter och begränsningar. Kunskaper han senare byggde vidare på med studier i idrottsmedicin och sedermera undervisning i ämnet.

Redan tidigt utvecklade han en livssyn baserad på kroppen och själen som en helhet att ta hand om. Hälsa är att i sann mening, nyfikenhet och glädje vara uppfylld av sina livsuppgifter. Den svåra uppväxten gav honom ett extra par ögon att se på omvärlden med, och en insikt om att alla är värda hans respekt, oavsett bakgrund.

Synen på hälsa och drivet att lyfta hälsofrågorna till en högre nivå tog Johan Holmsäter med sig, när han och Friskis & Svettis gick skilda vägar 1985. Vid 70 års ålder är engagemanget fortfarande på topp och han har ett stort antal uppdrag som alla knyter an till hans livsfilosofi.

Pengar har aldrig varit en drivkraft – i så fall hade han nog inte gjort Friskis & Svettis till en ideell förening – men numera vill han inte heller låta arbetet dominera på bekostnad av vännerna. Bäst mår han när livet är i balans mellan kärlek, vänskap, arbete, god mat och ett aktivt rörligt liv.

Allt enligt Johan Holmsäter, som försökt göra medvetna val från tidig ålder och kanske inte lever som den mest typiska 70-åringen. Att sitta i en solstol på semestern passar inte honom.

– Vi går ett par mil när vi är ute och vandrar i Alperna, och efter åtta, tio timmar landar vi på någon bra krog och får dricka vår pilsner och skratta och ha det bra. Det är rätt skönt att få leva så i stället för att man ska lukta lite annorlunda och gå halvböjd framåt och skjuta på någon stol. (TT)