Karl Johan växte upp i Jämtland och tillbringade några år av sin skoltid på Sigtuna Humanistiska läroverk. Efter studier i Uppsala arbetade Karl Johan inom olika kulturinstitutioner och kom därefter till Länsstyrelsen där han arbetade som länsantikvarie i närmare 20 år.

Vi som hade glädjen att i många år få arbeta med Karl Johan uppskattade honom på många vis. I samarbetet med honom inom olika projekt mötte vi alltid en djup kunskap och ett stort engagemang. Han hade också en enastående förmåga att dela med sig av sina kunskaper. Det var en ynnest att få lyssna på Karl Johans lågmälda men samtidigt fängslande berättarstil. Det kunde gälla på möten på Länsstyrelsen, under ett tjänsteärende i länet eller vid våra personalutflykter. Karl Johans kunskapsbank var till synes oändlig och hans minneskapacitet var imponerande. Han var också en mycket god skribent och stilist. Under åren på Länsstyrelsen skrev han ett flertal böcker och skrifter om kulturmiljöer i Uppsala län.

Efter sin pensionering var Karl Johan en stor tillgång i Länsstyrelsens seniorförening. Han var en särdeles stimulerande berättare som kunde trollbinda sina åhörare på träffar och utflykter. Det kunde gälla allt från sockenstugor och gamla torp till kyrkor, slott och herrgårdar.

Karl Johans omtänksamhet och förmåga att lyssna och engagera sig i sina arbetskamrater fick flera erfara. Det kunde yttra sig i att inte släppa kontakten med en arbetskamrat som drabbats av ohälsa. Han hade också en härlig och underfundig humor och deltog med glädje i de spexartade uppträdanden som ibland genomfördes vid personalfester och avtackningar.

Vi är glada över att fått lära känna Karl Johan.