Lars Erik Falk är en av de konstnärer som medverkat till att forma Uppsala som konststad. Med sin skulptur i korsningen Sysslomansgatan – Torsgatan har han satt sitt märke i stadens offentliga rum som en av den icke föreställande konstens främsta representanter i Sverige. Genom de parallella mångfärgade balkarna med sin lutning 73 grader bidrar verket till att forma platsens anda och atmosfär. Beroende på från vilket håll man närmar sig ändras skulpturens färg och därmed det intryck den förmedlar.

Lars Erik Falk var född i Uppsala 1922 och fick sin konstnärliga utbildning vid bland annat Otte Skölds målarskola. Genom sin konsekventa estetiska hållning har han mest blivit känd för sina skulpturer, men Falk arbetade även i andra genrer som måleri och grafik. Konstruktiv Tendens i Stockholm kom att bli hans mångåriga utställningsplats, men han hade även sin hemvist som konstnär i födelsestaden Uppsala hos Galleri Strömbom, där han genom åren var en återkommande och uppskattad utställare.

Lars Erik Falks gedigna konstnärskap förtjänar att minnas i hans födelsestad.