Åke föddes och växte upp i Sandviken, en ort som han gärna återkom till både i tal och praktik, inte minst när det gällde bandy.

Han flyttade till Uppsala i tidigt 70-tal för att läsa juridik men efter någon termin lades juridiken åt sidan och ersättes av politiken. Åke företrädde under många år Vänsterpartiet i kommunfullmäktige och var partiets gruppledare åren 1979–1987. I politiken var han drivande, engagerad och initiativrik. Han stod bakom den kommundelsreform som genomfördes under 80-talet med en stark tilltro till att föra beslutsfattande närmare människorna.

Några år efter det att han lämnat kommunpolitiken lämnade han också Vänsterpartiet och blev medlem i Socialdemokratiska partiet.

Åke lämnade aldrig politiken, samhällsutvecklingen och inriktningen mot en mer rättvis värld. Han fortsatte sitt yrkesverksamma liv som direktör i Städab, ett kooperativt ägt bolag, för att sedan arbeta som konsult. Vi som känt Åke under många år minns också en man som var varm och alltid fanns där för sina vänner, deras barn och anhöriga. Inte alltid utan krav men han kom alltid ihåg bemärkelsedagar, gratulerade till framgångar och han hörde alltid av sig om någon hade det svårt. Han var en trofast vän.

Även sedan hälsan blivit sämre höll han kontakt, ringde, ville diskutera de senaste politiska händelserna, läste mycket, diskuterade dåtid, historiska skeenden och nutid. Människor gör olika avtryck och Åke gjorde sitt i politiken, i utvecklingen av Uppsala men kanske mest som en människa med ett stort och varmt hjärta. Våra tankar går i dag till hans närmaste, hustrun Magdalena, sonen Esbjörn med familj och dottern Hanna. Vi är många vänner från dåtid och nutid som saknar Åke M Brolund och de livliga diskussioner som han alltid initierade.