Ann-Marie var född i Göteborg 1915 och uppväxt i Skara, där hon också tog studenten. Som ung utbildade hon sig till farmaceut och utövade det yrket fram till sitt giftermål med Henry Sälde, sedermera medicinalråd, avliden 1983. Då hade Ann-Marie påbörjat sina konstvetenskapliga studier som ledde till doktorsexamen 1988.

Inom konstvetenskapen blev glasmålningar från 1900-talet och även sent 1800-tal hennes expertområde. Doktorsavhandlingen Bo Beskows glasmålningar i Skara domkyrka och deras relation till efterkrigstidens franska glasmåleri behandlade såväl tekniska som ikonografiska aspekter. Ann-Marie Sälde var berest och beläst och hade mycket goda kunskaper om det kontinentala glasmålningsmaterialet, de många sakrala och profana verk som kom till då Europa återhämtade sig efter andra världskriget. 2003 publicerade hon ”Att hantera färgat glas”, en studie över glasmålningar från 1800-talet i svenska kyrkor, med tonvikt på Uppsala domkyrkas glasmålningar. Även denna studie visade hennes glasmålningstekniska kunskaper och förmåga att bedriva arkivforskning. Hon var livet ut uppsalainstitutionens auktoritet på glasmålningsområdet. Så sent som hösten 2016 deltog Ann-Marie i ett seminarium om glasmålningar ordnat av Forum för forskning om de kyrkliga kulturarven (FFKK) och gjorde sakkunniga inlägg.

Säldes vackra hem på Luthagen vittnade med bildverk och bokverk om hennes stora konst- och kulturintresse. Hon var noga med att vara intellektuellt verksam varje dag, även efter det att hon fyllt 100 år, och nyfikenheten gjorde att hon inte heller drog sig för att vilja lära sig nyttja datorns möjligheter. Hon var också aktiv i ledningen för den konstvetenskapliga vänföreningen (KIV) under dess första år på 1980-talet. Vi som hade förmånen att lära känna Ann-Marie Sälde mötte en kunnig, klok och humoristisk person, med skärpa och värme. Vi minns henne med stor tacksamhet.