Bengt föddes i Kristianstad som son till redaktören Otto Persson. Efter faderns död flyttade familjen från Örkelljunga till Borås. Där arbetade modern Ingrid hårt för att trygga de tre sönernas försörjning. Trots knappa omständigheter månade hon om barnens utbildning. Bengt blev ingenjör 1949 och efter tre års militärutbildning avlade han officersexamen vid Sjökrigsskolan och blev 1955 löjtnant i Kustartilleriets reserv.

Efter studier vid Textilinstitutet i Borås och Chalmers tekniska högskola var han anställd vid Sjöfartsstyrelsen i Stockholm och hos Uppsala-Ekeby AB i Uppsala. 1959 återupptog han studierna och läste kemi och samhällsvetenskapliga ämnen vid Uppsala Universitet. Studierna kombinerade han med att vara färdledare för Reso på resor med buss till bland annat Prag, Wien, Budapest, Paris och London.

Bengt var engagerad i lokalsamhället. Mellan åren 1961 och 1964 var han ordförande i Luthagens socialdemokratiska förening och ansvarade för valarbetet i sju valdistrikt. Han var valfunktionär vid allmänna val från år 1964 till 2005 och ordförande i olika valdistrikt. Under nära tjugo år, från 1976, var han fanbärare i Uppsala Arbetarekommun. Han har varit ledamot i kommunrevisionen och ordförande i taxeringsnämnden. I Lundellska skolans Hem- och Skolaförening var han ordförande och han ställde upp som revisor i bostadsrättsföreningen Torbjörn och därefter ledamot i valberedningen. Han har även varit revisor i Arbetarrörelsens historieförening.

Bengt Bornefalk var godtemplare och tempelriddare. Han var en renlevnadsman med ett ärligt uppsåt och en god vilja. Som aktiv och engagerad släktforskare kunde Bengt Bornefalk konstatera att han var mycket nöjd med sitt bokslut.