En intelligent officer, rakryggad, beslutsför och humoristisk vän och medarbetare i kretsen av oss som arbetade med etablerandet av Stockholm Water Prize.

När Stockholm Water Foundation bildades 1990 för att administrera vattenpriset saknades i stort sett allt utom entusiasm och framåtanda. Vi insåg att vi inte bara var medellösa utan också totalt okända. Här behövdes en person som hade både intelligens och charm och dessutom en solklar anknytning till ämnet vatten. Av en ren händelse hittade vi en notis i pressen som meddelade att chefen för marinen, viceamiral Bengt Schuback gått i pension. Vi gladdes åt Bengts iråkade disponibilitet och sökte kontakt. Det visade sig att Bengt, efter mycket kort betänketid, ville ansluta sig till våra ansträngningar att skaffa medel.

Vi som arbetade med Vattenfestivalen och priset fick en i stort sett fortlöpande utbildning i organisation, improvisation, uthållighet, envishet och charm. Bengt blev snabbt ordförande i insamlingskommitteen, kringresande PR-man och en klippa i allt som handlade om personkännedom, kontakter med den offentliga och privata sektorn, finkänsliga råd om uppträdande, ordning och diplomati och dessutom ett smittande gott humör. Han blev allas vår vän och mentor.

Arbetet medförde en god del resande till olika delar av klotet. Att möta potentiella mecenater med en amiral som automatisk garanti för projektets seriositet kändes tryggt. Bengts förmåga att få kontakt med människor i de mest skilda miljöer var fenomenal och de medarbetare som han adjungerade blev lyckliga och något slitna.

Totalt samlades nära 30 miljoner kronor in till prisets fortlevnad. Bengt har en stor del i framgången. Vi saknar och sörjer vår vän Bengt och våra tankar går till familjen.