Vi har nåtts av beskedet att Birgit Ekström har gått bort efter ett långt och verksamt liv. Birgit var född 1923 vid Södertorp under Norrgarn i Bladåker. Hennes föräldrar Gunnar och Signe Pettersson köpte 1930 gården Ola 4, även den i Bladåker, som de drev under många år.

Birgit gifte sig 1948 med Bert Ekström från Alunda och makarna fick med tiden tre barn. De övertog så småningom också driften av Birgits föräldragård. Förutom arbete med jordbruk, hem och familj var Birgit kyrkligt engagerad – som körsångare, kyrkvärd och ledamot av kyrkorådet. Hon var också aktiv i Bladåkers diakonikrets under hela sitt vuxna liv.

När driften av gården övergått till nästkommande generation bosatte sig Birgit och Bert först på Hasselbacken i Bladåker och sedan i Alunda. Birgit efterlämnar de tre barnen Lars, Hans och Lillemor med familjer.