Vi arbetskamrater tänker på henne med stor tacksamhet och de bästa av minnen. Från Handelsbanken kom Birgitta 1974 som sekreterare till advokatfirman Chrysander, på 90-talet införlivad med advokatfirman Lindahl, och arbetade där fram till sin pensionering i 33 år.

Med tålamod, trofasthet, skicklighet, vänlighet och humor verkade hon på en arbetsplats med krav på noggrannhet och snabba kast av alla de slag, från upprättandet av ett komplicerat affärskontrakt till bokslutet i en fond för frigivna fångar.

Digitaliseringen förändrade sekreteraruppgifterna radikalt och den utmaningen grep hon sig an modigt, energiskt och med stor receptivitet. Hennes arbetsliv ändrades också genom åren från humanjuridiken med brottsmisstänkta, skilsmässor och flyktingar till affärslivets aktörer, men Birgittas lugna vänlighet förblev densamma i storm som i solsken.

Vi saknar en av de bästa av medarbetare och medmänniskor.