Vår vän och kollega Börje Danell föddes 1939 i Vindeln och tog studenten i Växjö 1959. Efter genomgången utbildning 1968 vid Kungliga Veterinärhögskolan i Stockholm arbetade han som distriktsveterinär i olika delar av Sverige. Han återvände till sitt lärosäte där han under flera år var lärare och senare kursledare vid de av FAO och Sida stödda internationella kurserna i husdjursreproduktion. Detta uppdrag varvade han med ett par år som djurhälsoexpert vid FAO i Rom och som byrådirektör vid den dåvarande u-landsavdelningen vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Från 1987 ledde Börje det internationella programmet för husdjursreproduktion (SIPAR) vid SLU. Han lämnade universitetet 1991 för att bli länsveterinär i Södermanlands län och från 1996 i Stockholms län där han verkade fram till sin pensionering 2005.

Under de många åren som lärare och kursledare spred Börje ljus och glädje och hans stora sociala begåvning kom väl till pass i den internationella och multikulturella miljö han verkade i. Han hade en avväpnande humor och under ytan av en spjuveraktighet fanns ett starkt patos för rättvisa och engagemang för människor i fattiga länder.

Börje doktorerade 1987 på en avhandling kring vattenbufflarnas reproduktion som baserades på fältarbeten bland annat i Indien. Hans arbeten betraktas idag som grundläggande för den internationellt omfattande buffeluppfödningen.

Börje Danell var en viktig kugge i den mångåriga kollegiala kompetensutveckling inom husdjursreproduktion som starkt bidrog till att sätta svensk veterinärmedicin på den internationella kartan. Han bevaras i ljust minne inte bara hos svenska vänner och kollegor utan också hos många tacksamma fd kursdeltagare.