Georg föddes i Gävle. En lärare sa vid kvartssamtal: ”Jag har inget mer att lära Georg. Han kan allt som vi går igenom”. Georg hade en stor förmåga att förstå och minnas det han lärt sig. Han läste mycket. En gång när familjen var ute och seglade fick vi veta att Eddings senaste bok kommit ut. Vi seglade in till bokhandeln i Norrtälje, varpå Georg, 9 år, var under däck i 24 timmar innan han åter deltog i seglingen.

När Georg skulle leka med sina kamrater i småskolan, så var de på ishockey- eller fotbollsträning, varpå Georg också började träna. Idrottandet fortsatta han med vart han än kom. Han spelade bland annat med GH bandy i Uppsala.

1995 flyttade familjen till Lidingö och Georg började i klass 9 på Hersbyskolan. Han fick snabbt många nya kamrater och flera har hållit ihop sedan dess. Ett studieår gjorde han i Helena, Montana, USA. Efter studentexamen gjorde Georg värnplikten i flottan. Georg studerade först ryska och matematik i Stockholm och därefter teknisk fysik till civilingenjörsexamen i Uppsala.

Georg och Päivi träffades i Uppsala 2001. De gifte sig och båda barnen föddes där. När Päivi disputerat 2009 och fått stipendium till Cambridge i England flyttade de dit. Georg sa ofta "Det är lugnt". Så uppträdde Georg i de flesta situationer. Behöll lugnet och gjorde det som skulle göras.

Efter tiden i Cambridge flyttade familjen till Karlskoga. Georg var inskriven som doktorand på KTH i Stockholm och disputerade 2015. Han fortsatte efter examen att publicera vetenskapliga uppsatser.

Georg har arbetat på ABB, SAAB och KTH och var nu anställd på SAAB Dynamics. På alla arbetsplatser var han mycket uppskattad. Georg var en god familjefar och deltog aktivt i sina barns verksamheter i skola och på fritiden.

Georg var alltid intresserad av sina medmänniskor och många minns i dag hans glädje och framåtanda.