Gillis föddes i Tobo, norra Uppland, och växte upp i Vänge. Skolgången inleddes vid Högre allmänna läroverket i Uppsala och han genomgick realskolan i början av 1950-talet. Efter examen arbetade han några år som laboratorieassistent och ritare vid Bjerkings Ingenjörsbyrå innan han påbörjade sin militära utbildning vid Upplands regemente. Efter genomgången grundutbildning genomgick han Infanteriets kadettskola i Solna, för att därefter avlägga studentexamen vid Försvarets läroverk, med efterföljande tjänstgöring vid regementet och därefter till Krigsskolan vid Karlberg. Han utmärkte sig, både i tjänsten och som kamrat. Vid examen från Karlberg fick han mottaga "Forna karlbergares hederssabel".

I samband med nedläggningen av Upplands regemente valde Gillis att överföras till Södermanlands regemente i Strängnäs. Han kom att trivas med sörmlänningarna och de med honom. Han tjänstgjorde under en följd av år som kompani- och bataljonschef och en tid som stabschef vid Upplands signalregemente, samt därefter som chef för Försvarets säkerhetstjänst.

Gillis var en allmänt omtyckt och uppskattad officer. Han hade alla de egenskaper som en god ledare och chef måste ha. Han var en informerad, vänlig och humoristisk kamrat. Vi, som haft förmånen att verka tillsammans med honom saknar honom mycket.

Utöver sin yrkeskarriär var han hängiven Odd Fellowbroder och medlem i Logen 14 Svea, där han var övermästare 1980–1990 samt logens storlogerepresentant 1995–2000.