Vår käre vän och kollega Göran Åström föddes 1932 i Skarvsjöby i Västerbotten och tog studenten i Uppsala 1953. Han blev legitimerad veterinär 1960 och arbetade först som praktiserande veterinär under några år. Göran hade ett starkt engagemang för biståndsarbete och redan 1963–1966 åtog han sig det första u-landsuppdraget för FAO i Peru med syfte att förbättra livsmedelstillgången för de små brukarna. Göran återvände därefter till sitt lärosäte som forskare och lärare vid institutionen för obstetrik och gynekologi. Efter några år som biträdande professor verkade han från 1987 som professor och chef för den ambulatoriska kliniken vid Veterinärmedicinska fakulteten på SLU fram till sin pensionering 1997.

Göran disputerade 1972 på en avhandling om celltal i mjölken vid juverinflammation hos kor, det fortfarande viktigaste diagnostiska hjälpmedlet. Han var en av de första som visade betydelsen av celldifferentiering och bedrev sedan nydanande forskning på kojuvrets lokala immunlogiska försvar med helt nya modeller och infallsvinklar. En sann forskare som tänkte fritt och innovativt.

För Göran var dock akademiska titlar inte viktiga. Han var en vardagsnära person som med sin genuint positiva inställning, fördomsfrihet och humor skapade en harmonisk miljö omkring sig där det fanns utrymme för alla. Han var oerhört omtyckt av sina doktorander och medarbetare vid kliniken.

Efter pensioneringen kunde Göran tillbringa mer tid i fritidsstugan mitt i den norrländska naturen, som han älskade. Det gick inte att ta miste på, när han målande beskrev friheten i att åka skidor över de stora myrarna eller naturupplevelserna under jakten, som var ett stort intresse.

Göran var en stimulerande och intressant person med bred allmänbildning och intresse för livets stora frågor. En fantastiskt fin människa som lämnar ett stort tomrum efter sig.