Göran var den första professorn i ämnet. Han inledde 1976 med tjänstgöring vid såväl Lunds som Uppsala universitet. Han handledde doktorander vid båda lärosätena och satte därmed sin tydliga prägel på forskarutbildningen, en utbildning med stränga normer för vetenskaplighet och noggrannhet. I Lund förde han fram tretton doktorander till doktorsdisputation. Dessutom var han både formell och informell handledare till doktorander i andra ämnen. Hans tjänstgöring i Uppsala sträckte sig fram till 1987. En doktorshatt i Uppsala bär Görans signatur.

Forskningsmässigt var Göran inriktad på statistiska material, vilket inte hindrade doktoranderna att välja andra slag av material och ämnen: om folklig religiositet och nybyggda kyrkor, kristna samfund, rörelser och grupper både i USA, Kenya, Tjeckien och Sverige, begravningsentreprenörer, dopsed, kyrkliga regioner, religionsfrihetsproblematik, tjeckisk civilreligion, New Age, sekularisering i Island, prästroll samt HIV i Swaziland. Görans forskarseminarier var ett öppet och stimulerande sammanhang med diskussioner om både teori, metod och innehåll.

Undertecknade tillhör andra generationens religionssociologer i Sverige. Den personliga kombinationen av samhällsvetenskaplig lidelse och religionsvetenskapligt engagemang som präglade Göran Gustafsson har gått i arv till denna andra generation och gett bestående avtryck i dagens utbildning och forskning i religionsvetenskap.