När journalisten Göran Palm flyttade till samhället Örsundsbro i början av 1970-talet var det få som visste vad Örsundsbro var och var det låg, någonstans, än mindre vilken intressant historia trakten hade och mängden bevarade kulturmiljöer. Som UNT:s lokalreporter på orten satte han snart Örsundsbro på kartan genom en mycket omfattande publicering. Ett ordinärt nummer av UNT kunde rymma både två, tre, eller fyra artiklar om vad som timat på orten sedan gårdagen.

Göran hade inte bara ett intresse för människor och händelser i nuet, utan även i hög grad för dem i historien. I artikel efter artikel lyfte han fram samhällets och gårdarnas historia och - inte minst – människornas. Den publicitet som på så sätt skapades kring historien och kulturmiljöerna stärkte kulturutövarnas verksamhet.

Örsundsbro var vid hans inflyttning inne i en omvandlingsfas och liksom i städerna hade man börjat riva ned 1800-talets nedgångna handels- och hantverkargårdar, med syfte att sanera och modernisera. I ett otal artiklar i UNT visade han på ortens historiska rötter och behovet av att rädda en del av den äldre bebyggelsen. På så sätt kunde Handelsgården i Örsundsbro, uppförd 1866, räddas till eftervärlden, och hans artiklar bidrog även till att Gamla Bion, en av Sveriges bäst bevarade landsbygdsbiografer, står kvar i dag.

Hans intresse för lokal historia tog sig även uttryck i skapandet av handels- och sjöfartsmuseet Kappen och det initiativ han tog till Mickelsmässmarknaden, som han återuppväckte tillsammans med föreningar år 1976. Från första början insisterade han på att den inte skulle vara som andra marknader, utan vara en gammelmarknad, där människor var klädda i sekelskiftskläder och med inslag av exempelvis paraderande indelta soldater, veteranbilar, ångbåtar och utställningar om ortens historia.

Efter pensioneringen trappade han ned på sina uppdrag men var in i det sista verksam med att lägga ut artiklar och bilder om Örsundsbro på Facebook.

Vi representanter för de kulturvårdande föreningarna i Örsundsbro vill på detta sätt uttrycka vår djupa tacksamhet för Görans stora insatser för ortens kulturliv.