Göran var med och startade Föreningen Norby Soldattorp 1997 tillsammans med några andra entusiaster. Man lyckades genom ett gediget insamlingsarbete friköpa det nu snart 170 år gamla soldattorpet från Assi-Domän. Göran bidrog starkt till att utarbeta stadgar, mål och syften med föreningen.

Syftet med föreningen är att äga, vårda och visa Norby soldattorp med dess tillhörande mark och att bedriva verksamhet i och kring torpet till glädje och inspiration för alla. Torpets läge invid en av Linnés vandringsstigar gör det värdefullt som en kontaktpunkt mittemellan naturreservaten Hågadalen-Nåsten och Stadsskogen.

Göran blev en stöttepelare i föreningens styrelse med sin bakgrund som biolog och kommunalt verksam politiker. Han menade att inte bara själva husen var intressanta utan även torpets omgivande mark med dess blommor, träd och andra växter hade stor betydelse för kulturmiljön. Han inventerade torpmarken och fann många rara växter. För att återställa ängsmiljön var han initiativtagare till den lieslåtter som föreningen nu har haft ett tiotal år. För att hålla den andra delen av hagmarken öppen lyckades Göran med goda kontakter med 4H-föreningarna hyra in gutefår som betat under sommaren. Fåren med dess lamm har varit en källa till nöje för boende i området. Han lyckades vidare ordna med att kommunen hjälpte till med att ersätta den gamla gärdsgården med en ny.

I föreningen blev Göran den som främst tog hand om fårskötseln under sommaren, så länge han orkade. Otaliga är de gånger vi sett Göran komma cyklande med antingen vattendunkar eller extra lövfoder på pakethållaren till fåren på torpet. Göran var en cyklande man. När det gällde att dela ut medlemsbladen från föreningen tog alltid Göran en rejäl bunt som han cyklade ut med.

Göran tog aktiv del i planeringen av torpets restaurering. Hans vision var att återskapa torpet till hur det såg ut vid sekelskiftet kring 1900 när den siste indelte soldaten Emanuel Norrby bodde på torpet med sin familj.

Intill 2015 deltog Göran i styrelsemötena för soldattorpet. Göran var en eftertänksam person och hans inlägg präglades av klokhet och framsynthet med betoning på att vi måste vårda växtmaterialet kring torpet. Göran hade också ett brett kontaktnät inom många områden som på olika sätt kunnat vara till föreningens hjälp. Vi är många som är tacksamma att ha fått lära känna den kunnige och vänlige Göran Svanfeldt.