Håkan Andersson har avlidit efter en kort tids sjukdom. 

Vi har i många år bott granne med Håkan vid Såglandet Tobo. Vi har nu mist en god vän som alltid har varit glad och positiv. Ingenting var omöjligt, Håkan ställde alltid upp när det var något som behövde lagas. Han var i många år aktiv i Såglandets samfällighetsförening.

Vi minns Håkan med tacksamhet och sörjer med dig Anna-Lena.