En seglarkamrat har lämnat oss. Största delen av sitt arbetsliv verkade han som forskningsingenjör på SLU. Forskningen var inriktad på svinavel och Hasse doktorerade med en avhandling som belyste frågor kring långtidsförvaring av sperma.

Hasse var sedan 70-talet medlem i Ekolns Segelklubb. ESK. 1989 åtog han sig uppdraget som klubbens skattmästare och den sysslan skötte han fram till år 2017 då den sviktande hälsan gjorde att han avsade sig uppdraget.

Hasses största fritidsintresse var segling och kanske framförallt kappsegling. Åren mellan 1980 och 2000 var han mest aktiv på tävlingsbanan, dock inte som rorsman utan huvudsakligen som gast åt olika skeppare. Hasse var den perfekta gasten, stor, tung och stark. Han kunde dessutom det mesta om segling, Med honom som gast behövde rorsman inte ge speciellt många order. Vad man tänkt skulle göras var redan gjort innan ordern utsades. Under den här tiden deltog Hasse i flera SM- och havskappseglingar. Han var också medlem i Svenska Seglarförbundets tekniska kommitté. På klubbnivå jobbade han som funktionär och seglingsledare. Han stod som huvudansvarig för ett flertal mästerskapsseglingar som Ekolns Segelklubb arrangerade.

I ESK:s styrelse var Hasse den som ivrigast pläderade för att klubben skulle arrangera kappseglingar av både större och mindre format. Han ville att klubben skulle anordna minst en kappsegling av större format SM eller liknande vart annat år. Han ansåg att kappsegling var det bästa sättet att utbilda och utveckla seglingserfarenheterna hos deltagarna. Han framhöll många gånger att klubben i första hand var en idrottsförening och att han inte ville att den skulle vara en marina för båtförvaring.

Som skattmästare var han noggrann och mån om att verksamheten skulle skötas på så sätt att det gärna fick bli ett litet överskott varje år som kunde användas när det behövdes. Det här sparkapitalet har under de senaste åren gett klubben möjlighet att låta deltagare från ESK, kappsegla på toppnivå i Sverige och även utomlands.

Vi är många som är tacksamma för den gärning han gjort i ESK och hans minne kommer för lång tid att leva vidare i vår klubb.