Efter jur kand-examen och tingstjänstgöring arbetade Jerk under ett år på en advokatbyrå i New York. Han anställdes därefter på Sveriges Grossistförbund.

Det var en stor förmån för mig att arbeta tillsammans med Jerk under mer än två decennier. Det började 1965 på Sveriges Grossistförbund, Jerk hade ansvar för ett antal branschföreningar och jag arbetade på utrikeshandelsavdelningen.

Efter några år blev Jerk ombedd att ta över ansvaret för Sveriges Radioleverantörer som hade egna lokaler på Sveavägen 17. Så skedde och till detta kansli knöts efterhand ytterligare ett antal leverantörsföreningar och jag blev värvad av Jerk till kansliet. Med radiohandlarnas organisation inleddes ett samarbete om gemensamma garantier och leveransbestämmelser som sedan var en förebilder för andra konsumentvarubranscher. I garantierna fastlades de principer som sedermera kom att prägla konsumentlagstiftningen. Utgångspunkten var: Konkurrera med kvalitet, pris och marknadsföring, men skapa trygghet hos konsumenterna med enhetliga garantier. När Marknadsdomstolen inrättades utsågs Jerk till en av ledamöterna.

Jerk var en av initiativtagarna till Radiobranschens Seniorklubb som bildades 1993 och dess ordförande från starten fram till 2013.

Jerk såg alltid möjligheter till samförstånd och samverkan. Hans stora kontaktnät möjliggjorde att medlemsföretagen fick tillgång till sakkunnig hjälp i alla lägen. Vi som hade förmånen att samarbeta med Jerk erfor en stor personlig omsorg och en god vänskap. Jerks och Birgits hem stod öppet för oss, inte minst vid årliga poolpartys

”Det är alltid så trevligt att komma upp till er på Branschkansliet. Man blir så vänligt bemött och möter ett genuint intresse för våra och branschens frågor” - var en vanlig kommentar från medlemmarna och andra besökare. Vi trivdes tillsammans med Jerk och den goda stämningen mötte alla vid de många mötena på kansliet.