I sommartid nåddes vi av den tragiska nyheten att vår mångåriga vän och kollega fil dr Lars Hassbring gått bort. Lars var under lång tid verksam vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, som doktorand, universitetslektor och studierektor för grundutbildningen. Vi är många som genom åren fick förmånen att ta del av Lars Hassbrings omfattande kunskaper i ekonomisk historia. Han var en djupt engagerad, skicklig akademisk lärare som kombinerade personlig integritet med en förmåga att se alla sina studenter som individer, med ständig hjälpsamhet som ledord. Förutom sina stora pedagogiska insatser som lärare tjänstgjorde Lars som synnerligen kompetent studierektor under många år och byggde med stor energi upp institutionens student- och lärarutbyte med systerinstitutioner i flera olika länder. Lars var även verksam vid forskningsprojektet om Swedish Match, lett av professor Karl-Gustaf Hildebrand. Lars disputerade år 1978 med avhandlingen ”The International Development of the Swedish Match Company, 1917-1924”. Som forskare var Lars noggrann, språkligt skicklig och belyste nya finansiella aspekter av Kreugers internationella expansion.

Vi saknar Lars oerhört mycket, men gläds åt att vi fick möjlighet att träffa honom för några månader sedan. Hans omtanke omfattade inte bara kollegorna och studenterna. Vi minns också hans omsorger om sin hustru, barnen och den äldre generationen. Under åren efter pensioneringen 1999, flyttade familjen till Uppsala från Knivsta och kunde även njuta av skärgården vid sommarvistet med familjen. Vi hedrar minnet av vår vän och kollega och våra tankar går till hans familj i dess sorg.För vänner och kollegor vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet