Maria följde i sin morfars fotspår och valde att utbilda sig till agronom. Hon började sin utbildning 1972 med ett år på lantbruksskolan Ingelstorp utanför Kalmar. Detta första år skapade en fin sammanhållning i gruppen som höll i sig långt efter studietiden på Ultuna. Maria var yngst i gruppen på Ingelstorp men var en av de absolut mest skärpta.

När Maria kom till Ultuna, valde hon att studera husdjursinriktningen på agronomutbildningen. Efter studierna anställdes hon vid Lantbrukshögskolans försöksstation vid Lövsta, där hon blev delaktig i försök med minkar.

I början av 1990-talet presenterade hon sin licentiatavhandling som behandlade vattentilldelning till mink och 1996 försvarade Maria sin doktorsavhandling, denna gång med fokus på utfodring av suggor. Avhandlingsarbetet sköttes vid sidan om ordinarie tjänst, detta krävde stor drivkraft vilket Maria verkligen hade.

Maria hade ett stort engagemang i sin forskning och i utbildning av våra studenter, inte minst för doktoranderna och deras situation. Hon var i många år en uppskattad studierektor för forskarutbildningen på sin institution Husdjurens utfodring och vård, SLU, och var även studierektor för doktorandutbildningen vid fakulteten.

Många är de doktorander som fått Marias vänliga och konstruktiva guidning genom utbildningen.

Maria hade sina rötter i Nås i Dalarna och återvände ofta till dessa trakter, där hon delade uppväxtens sommarstuga i Bjursås med sin syster.

Maria hade många intressen; vävning, körsång, huvSLU:s konstklubb, trädgård och natur. Maria var kunnig inom de flesta sektorer och hon var ofta den första person man frågade till råds. Om Maria inte visste svaret direkt, fick man snabbt ett mail när hon hade tagit reda på hur det förhöll sig. Maria var en oerhört kunnig och omtyckt person som nu saknas oss, arbetskamrater och många vänner.