Mary växte upp i Bollnäs där hon avlade praktisk realexamen. Föräldrarna var aktiva socialdemokrater. Mary delade deras värderingar och anslöts sig tidigt till SSU. Vid 20 års ålder flyttade hon till Uppsala och fick arbete som kontorist. Hon gick med i SSU Fram och valdes bland annat till ledamot i SSU:s distriktsstyrelse.

1950 gifte sig Mary med K.G.Schelin och de fick döttrarna Anne Marie och Marianne. Äktenskapet kom att upplösas 1962.

1955 drabbades Mary av lungtuberkulos. Efter en framgångsrik behandling engagerade hon sig i Lungsjukas förening och Riksförbundet för Hjärt- och Lungsjuka, där hon blev vice ordförande i styrelsen.

1958 började Mary genom AGA Carlssons försorg att arbeta på Uppsala Arbetarkommunens expedition. Han såg hennes kapacitet och föreslog henne till olika uppdrag inom landstinget. Hon var bland annat landstingsråd med ansvar för vård-, omsorg- och social verksamhet. 1955 blev hon ordförande i landstinget. Hon hann också med att vara socialdemokratiska partiets första kvinnliga ombudsman.

1967 gifte hon sig med Sven Erixon. Även han fackligt och politiskt engagerad. Han avled endast 42 år gammal. Sedan 1985 har Mary varit sambo med Nils-Erik Nilsson i en trivsam villa i Vattholma.

Mary kom att under flera år tillhöra en kamratkrets som kallade sig "Sex gamla sossar". Vi träffades under trivsamma former med livliga diskussioner om skilda spörsmål. Det senare ledde bland annat till 24 debattartiklar i UNT.

Mary var den optimistiska och glada kamraten. Jag minns våra många år av gemenskap med stor tacksamhet. Nu som den siste av de sex.