Nils-Erik växte upp i Brynäs där han som pojke spelade i ortens hockeylag. Han spelade också trumpet i Gävle musikskolas blåsorkester. Efter studenten vid Vasaskolan i Gävle studerade han vid Umeå universitet, där han avlade socionomexamen. Under studierna träffade han sin blivande hustru Carina. Paret flyttade till Uppsala, där Nils-Erik arbetade som socialsekreterare i Uppsala kommun under närmare tre år. Han växlade sedan yrkesbana och läste snabbt in en jur.kand.-examen vid Uppsala universitet.

Efter notariemeritering vid Stockholms tingsrätt följde domarutbildning vid Svea hovrätt. Som assessor anställdes han som föredragande hos Riksdagens ombudsmän (JO). Han fortsatte därefter som rättssakkunnig och sedermera kansliråd vid dåvarande utbildnings- och kulturdepartementet. År 2007 utnämndes Nils-Erik till rådman i Uppsala tingsrätt. Han var också ordförande i övervakningsnämnden och vice ordförande i Lärarnas ansvarsnämnd, sistnämnda uppdrag en naturlig följd av hans uppskattade lagstiftningsarbete med skolfrågor. Nils-Erik var en mycket skicklig domare: omdömesgill, kunnig, analytisk, samvetsgrann och tålmodig. Hans trivsamma sätt och beredskap att hjälpa till gjorde honom mycket uppskattad bland arbetskamraterna och av dem som uppträdde inför rätta.

Vid sidan av sitt stora engagemang för familjen, som under 1990-talet utökats med två söner, ägnade Nils-Erik fritiden åt sport, musik och en stor och väl sammanhållen vänkrets. Han sprang Lidingöloppet vid flera tillfällen, cyklade mountainbike bland annat från kust till kust i Skottland och åkte årligen slalom med familjen i de svenska fjällen. Han var en musikalisk allätare som tog med hustru och söner på opera och jazzkonserter. När han elegant förde Carina i dans, framgick det klart hur samspelta makarna var. Nils-Erik var också en flitig och skicklig fotograf.

Vi är tacksamma över att ha fått lära känna denna helgjutna människa.