Peter var född i Oxford där han utbildades som historiker vid Jesus College. Han undervisade därefter vid olika brittiska universitet. Mellan 1970 och 1982 var han professor i medeltidshistoria vid universitetet i Leeds. År 1981 han gifte sig med den svenska historikern Birgit Strand och flyttade till Sverige och blev svensk medborgare. Han knöts till Göteborgs universitet, där han och hans hustru aktivt stimulerade forskningen i medeltidshistoria. Under tiden 1996-2006 var han bosatt i Trondheim där Birgit var professor i medeltidshistoria. Efter hennes pensionering bosatte de sig i Uppsala.

Under studieåren vistades Peter en längre tid i Uppsala. Han tog starka intryck av arkeologiprofessorn Sune Lindqvist och deltog i utgrävningarna av båtgravfältet i Valsgärde vilket fick stor betydelse för hans fortsatta vetenskapliga gärning. Uppsala universitet låg honom varmt om hjärtat. Hans forskning kretsade främst kring olika aspekter av tidigmedeltida engelsk och skandinavisk politisk och ekonomisk historia. Han var en av de stora specialisterna på den sena anglo-saxiska tiden i England och gjorde betydande insatser som källutgivare. I Norden kommer han att minnas som nydanande forskare på vikingatidens historia. År 1962 utkom hans epokgörande arbete The Age of the Vikings, med ett starkt tvärvetenskapligt grepp som ifrågasatte många hävdvunna åsikter om vikingatiden och som, liksom flera senare arbeten, fick stort genomslag. Han gav viktiga källkritiska bidrag till diskussionen om det svenska rikets uppkomst och äldsta historia, och i flera inspirerande översiktsverk problematiserade han vedertagna uppfattningar. Hans tvärvetenskapliga insikter, skickliga utnyttjande av numismatiskt material och briljanta analyser präglar också hans sista bok, The Wealth of Anglo-Saxon England 2013.

Han var gästprofessor i bland annat Minnesota och Berkeley och blev hedersdoktor vid Köpenhamns universitet år 2005. Peter Sawyer var en uppskattad föreläsare, engagerande och stundom provokativ, en pregnant och skarp kritiker som med välvillig ironi nagelfor resonemang utan empirisk täckning men samtidigt generös med sin kunskap. Vi är många som saknar denna färgstarka människa och forskare.