Rolf växte upp i ett jordbrukarhem i Kölinge, Rasbokil. Större delen av hans yrkesverksamma tid arbetade han som kontorist på firman Olle Olsson AB.

Rolf gifte sig 1965 med Gunborg. De första åren bodde de i Uppsala för att, efter några år i Stavby, bli bofasta i Lejsta, Rasbo.

Efter sin pensionering kom Rolf att göra betydande ideella insatser för Rasbo-bygden. Genom sin svärmor, som bodde på Vigmunds äldreboende, kom han tidigt i kontakt med detta boende. Han hälsade ofta på sin svärmor och hjälpte henne på olika sätt. Personalen satte stort värde på Rolf och en dag frågade de om han var villig att hjälpa till som ledsagare. Rolf, med sitt intresse för sina medmänniskor, värme och humor, ställde naturligtvis upp på detta. Han blev en uppskattad ledsagare åt boende som skulle på vårdbesök mm.

Rolf kom även att aktivt deltaga i Röda Korsets aktiviteter med högläsning, fredagskaffe och inte minst promenader med de boende. De två sista åren av sin levnad fick han själv ta del av den goda omvårdnaden på Vigmund äldreboende.

Rolf kom i kontakt med kyrkan genom ett av sina ledsagaruppdrag som gällde att följa med till Tunabergskyrkan, där man hade gudstjänster för dövstumma. Där väcktes ett intresse för kyrkan. Han har sedan under många år varit ledamot i Rasbo kyrkofullmäktige och kyrkoråd. År 1989 fick han uppdraget som kyrkvärd i Rasbo kyrka som han sedan troget och med stort engagemang innehade i 20 år. Rolf var alltid redo att vid behov ställa upp med en hjälpande hand. Av kyrkoherden Folke Olofsson, som följde Rolf under hans kyrkvärdsår, fick han titeln ”ärkediakonen”, en titel han verkligen förtjänade.

Rolfs engagemang i bygden stannade inte med insatserna för Vigmund och kyrkan. Han var även under ett antal år ordförande i Rasbo PRO, gillesvärd för Gammelgården i Rasbo och ordförande i centerpartiet i Rasbo.

Ett bevis för den uppskattning bygden kände för Rolf fick han då han av Rasbo i Samverkan (RIS) år 2005 utsågs till ”Årets Ristare” med motiveringen: ”Rolf är en positiv och idog person som ställer sina krafter till förfogande på alla områden där han känner han kan vara till hjälp för någon. Han är en mycket aktiv och tjänstvillig person.”

Vi känner stor tacksamhet över de gärningar Rolf bidragit med för vår bygd.