Siw Eriksson föddes på en gård med namnet Smedmatsbo i Garpenberg den 24 mars 1938. På den tiden åkte man inte till BB. En barnmorska kom och hjälpte till. Siw vägde endast 1,6 kg och tidigt insåg man att hon fötts med en CP-skada. På den tiden uppmanade sjukvården att lämna funktionshindrade barn till anstalt. Det ville inte Siws föräldrar.

När Siw var åtta år började hon skolan på Eugeniahemmet i Solna. Där rådde strikt religiösa regler och den som opponerade sig, eller gjorde bus, fick ”ligga på skam”. Siw stod ut i sju år och 1953 konfirmerades hon i Solna kyrka. Föräldrarna kom dit i en nyinköpt bil.

Julen 1952 bjöd DHR (De Handikappades Riksförbund) i Borlänge till julfest. Siw blev där och då medlem och har varit föreningen trogen sedan dess. Genom åren har hon haft en mängd förtroendeuppdrag och även varit anställd vid DHRs kontor i Uppsala.

I slutet av 60-talet inledde rehabanläggningen Dellenborg ett samarbete med Forsa Folkhögskola, belägen strax väster om Hudiksvall. Utbildningen tog fyra år.

Efter Forsa Folkhögskola erbjöd kommunen ett litet rum på långvården i Avesta lasarett. Rummet hade knappt plats med både säng och rullstol samtidigt. Besökare fick tas emot i dagrummet. Där trivdes Siw inte alls men blev ändå kvar till 1974. Då äntligen ordnades en egen lägenhet med boendeservice.

Sen blev en anpassad lägenhet ledig på Kungsängstorg i Uppsala. Erbjudandet antogs för där fanns många skolkamrater från tiden på Dellenborg.

Siw tyckte om att resa och har besökt många platser bland annat London, Paris, Nice och Portugal förutom många platser i Sverige.

1994 trädde Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) i kraft. Siw beviljades personlig assistans. Nu kunde hon själv bestämma vem som skulle ge henne det stöd hon behövde och vid vilken tid på dygnet. Vid 56 års ålder började livet på riktigt. Ett stort tack till alla assistenter som gjorde det möjligt.

Fåglar var alltid det stora intresset, omväxlande undulater och nymfparakiter. Trav var det andra stora intresset.

Siw har skrivit en biografi kallad ”Siws liv” och dessutom gett ut två diktsamlingar, illustrerade av Karin Hedin.

Siw somnade stilla in på Akademiska Sjukhus i Uppsala den 22 maj. Vila i frid, Siw.