Staffan och Nancy Lindh med 8-åriga Anna kom 1965 till Hacksta där de hyrde den gamla skolan. Nancy arbetade som lärare på Grillbyskolan och Staffan inredde sin ateljé. Familjen trivdes och Staffan fann en fiskekompis i Gösta Lindström. Tillsammans drog de upp åtskilliga gäddor. Staffan var många år klubbmästare i tennis i IK Nordia.

Anna fann lekkamrater i granngården Hakestad där familjen Troedsson bodde och Ingegerds dotter Viveca blev en bästa kompis. Annas utveckling behöver inte upprepas här men att hon fick en god uppväxt och en stabil grund att stå på genom föräldrarna är helt klart.

Staffan blev organiserad socialdemokrat och snart var han ordförande i Grillby arbetarekommun och jag hade motsvarande position i Litslena. Tillsammans med Husby-Sjutolft nominerade våra föreningar kandidater från Norra Trögd till nya Enköpings kommun 1971. Både Staffan och jag ville sitta i kulturnämnden och jag drog längsta strået första perioden. Från 1974 var Staffan ledamot, senare även gruppledare och vice ordförande. Han satt i kommunfullmäktige 1974–76 och 1982–86. Han efterträddes av Anna 1977 och 1986 flyttade han från kommunen, hem till Snöån i Ludvika.

Staffan var framgångsrik konstnär under sin tid i kommunen. Han ställde regelbundet ut på ledande gallerier i Stockholm och större orter och han fick kulturstipendier. Som politiker var han en stor tillgång för partiet. Staffan var alltid ideologiskt klar och genomtänkt. Han hade dessutom en stor portion humor och alltid en rad historier att berätta som lättade upp sammanträdena.

Staffans sista 14 år i livet blev tunga efter förlusten av Anna och året efter hans älskade Nancy som betydde så oändligt mycket. Han fortsatte ändå skapa stor konst även om det fanns en ny svärta i hans tavlor. Staffan Lindh lämnar efter sig en bestående konstskatt och fina minnen av en stor personlighet i det nära umgänget och i ett aktivt parti- och samhällsengagemang.